Learning Experience and Pathway

Create a purpose-driven learning pathway with blended learning experience

“Learn” ระบบหลักในการบริหารจัดการการเรียนรู้ออนไลน์ สามารถบริหารจัดการสื่อออนไลน์ต่าง ๆ ได้อย่างหลากหลายรองรับสื่อทั้ง ไฟล์วิดีโอ ไฟล์เสียงเพื่อทำ Podcast หรือแม้กระทั่งเอกสารต่าง ๆ รวมถึงรองรับมารตรฐาน SCORM ซึ่งเป็นมาตรฐานสื่อการเรียนรู้สากลที่ใช้ทั่วโลก

Pathway

เส้นทางการเรียนรู้

อีกหนึ่งฟีเจอร์ยอดนิยมของ Conicle ที่สามารถออกแบบ Journey หรือ สร้างเส้นทางการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนได้อย่างยืดหยุ่น และสามารถกำหนดการเรียนรู้ทั้งแบบบังคับเรียน หรือเลือกเรียนได้เอง อีกทั้งยังช่วยสร้างประสบการณ์การเรียนรู้แบบผสมผสานระหว่างออนไลน์และออฟไลน์ (Blended Learning) ที่ช่วยให้ผู้เรียน หัวหน้างานและผู้ดูแลระบบสามารถติดตามสถานะการเรียนได้ อีกทั้งผู้ดูแลระบบยังสามารถจัดการเส้นทางการเรียนรู้เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน และสามารถเลือกธีมรูปแบบต่าง ๆ ที่ตื่นตาตื่นใจ พร้อมด้วยระบบ Gamification ที่นำไปประยุกต์ใช้ได้ในหลาย ๆ สถานการณ์ เช่น การ Onboarding พนักงาน กระทั่งสร้างเป็นโปรแกรมการเรียนรู้สำหรับกลุ่ม Talent

Online Course

การจัดการคอร์สออนไลน์

การจัดการคอร์สเรียนออนไลน์ได้ง่าย ๆ โดยการเพิ่มเนื้อหาได้หลากหลายรูปแบบ แบ่งเป็นส่วน ๆ ตามขั้นตอนการเรียนรู้ และสามารถกำหนดเนื้อหาที่ต้องการเรียนก่อน-หลัง ได้ อีกทั้งยังสามารถตั้งค่าให้เกิดการทำแบบทดสอบ แบบประเมิน ทั้งก่อนเรียน ระหว่างเรียน และหลังเรียน ที่ผู้เรียนสามารถเข้ามาอัปเดทสกิลได้ทุกที่ ทุกเวลา ผ่านบนเว็บไซต์ หรือ แอปพลิเคชัน ทั้งระบบปฏิบัติการ iOS และ Andriod

Test Management

การจัดการการทดสอบ

สามารถสร้างข้อสอบ คลังข้อสอบได้หลากหลายรูปแบบ เช่น แบบตัวเลือก เติมข้อความ เลือกตอบแบบถูก-ผิด รวมถึงมีระบบการสลับข้อคำถาม สลับตัวเลือก การกำหนดการสุ่มจากถังข้อสอบต่าง ๆ และกำหนดข้อสอบในรูปแบบบังคับทำ หรือการแบ่งข้อสอบเป็นส่วน ๆ เพื่อนำมาวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ได้ อีกทั้งยังสามารถกำหนดเงื่อนไขการผ่าน การเฉลยคำตอบ และสามารถระบุ วัน เวลา จับเวลาในการสอบได้ หรือเพิ่มขั้นตอนการยืนยันตัวตนในการสอบได้อีกด้วย

Learning Progress

ความก้าวหน้าในการเรียนรู้

ผู้เรียนสามารถติดตามความก้าวหน้าในการเรียนรู้ของตนเองได้ ซึ่งระบบจะแสดงเนื้อหาที่กำลังเรียน เนื้อหาที่รอเข้าเรียน รวมถึงสามารถดูได้ว่ามีเนื้อหาใดได้รับมอบหมาย หรือแนะนำให้เรียน ทำให้ผู้เรียนเกิดการมีส่วนร่วมในการเรียนมากยิ่งขึ้น และในมุมมองของผู้ดูแลระบบ หรือหัวหน้างาน ก็ยังสามารถใช้ฟีเจอร์นี้ในการนำข้อมูลมาวิเคราะห์ ติดตามผลการเรียน และใช้เป็นตัวกลางในการสื่อสารกับผู้เรียนด้วยระบบการแจ้งเตือนที่หลากหลาย (Notification) เพื่อส่งเสริมหรือกระตุ้นพฤติกรรมทางการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และรวดเร็ว

Micro Learning

การเรียนรู้แบบสั้น กระชับ เข้าใจง่าย

เรียนรู้ได้อย่างสะดวกรวดเร็วด้วยสื่อการเรียนรู้ขนาดเล็ก (Micro Learning) ที่เข้าถึงได้ง่าย กระชับและใช้เวลาน้อย ไม่ว่าจะเป็น คลิปวิดีโอสั้น ๆ พอดแคสต์ (คอนเทนต์สำหรับผู้รักการฟัง) เอกสารการเรียนที่เป็นบทความ รวมถึงแฟลชการ์ด (Flashcard) สื่อแบบการ์ดสั้นๆ ให้ความรู้สึกเหมือนการเล่นโซเชียลมีเดีย ที่สามารถใช้นิ้วปัด เพื่อใช้งานสื่อนี้ ซึ่งรูปแบบสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายเหล่านี้ จะช่วยตอบสนองความต้องการที่แตกต่างตามสภาพแวดล้อม และเกิดการเรียนรู้ที่เข้ากับไลฟ์สไตล์ของผู้เรียนได้ง่าย ทั้งระหว่างทำงาน หรือระหว่างช่วงเวลาว่าง

E-Certificates

ใบรับรองการเรียนอิเล็กทรอนิกส์

ระบบการสร้างและการจัดการใบประกาศนียบัตรอิเล็กทรอนิกส์ สามารถสร้างใบประกาศนียบัตรอิเล็กทรอนิกส์ตามรูปแบบขององค์กรได้อย่างอิสระ และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนนำใบประกาศนียบัตรจากการอบรมภายนอกเข้ามาแนบไว้ในประวัติของตนเองได้ นอกจากนี้ผู้ดูแลระบบยังสามารถแนบใบประกาศนียบัตรที่นำเข้าจากภายนอกให้กับผู้เรียนได้ครั้งละหลาย ๆ คน ทำให้ผู้เรียนมีทั้งประวัติการอบรม และใบประกาศนียบัตรครบจบในที่เดียว อีกทั้งยังสามารถเรียกรายงานเพื่อนำไปใช้ในวัตถุประสงค์อื่น ๆ ได้อีกด้วย

Everyday Space for your People Experience. To enable your People's Potentials.

Any question?

We ready to support you

Our sale consultants will be happy to discuss with you to ensure that you receive the best solution for your organization.