Privacy Policy

By logging into you Conicle account you agree to be bound by our Terms & Conditions.

Last Updated: May 2023

Table of Contents

นโยบายการใช้คุ้กกี้

นโยบายความเป็นส่วนตัว

สำหรับผู้ใช้บริการแพลตฟอร์ม Conicle X

สำหรับผู้ใช้บริการแพลตฟอร์ม Conicle X for Business

สำหรับผู้เข้าร่วมหรือเคยเข้าร่วมกิจกรรม ทางการตลาดของบริษัท

สำหรับผู้ประสานงานหรือตัวแทนของบริษัทพันธมิตร

สำหรับวิทยากร

สำหรับผู้ประสานงานหรือตัวแทนของบริษัทคู่ค้า หรือผู้ให้บริการ

สำหรับพนักงานของบริษัท

สำหรับผู้ถือหุ้นของบริษัท

นโยบายการใช้คุกกี้

นโยบายการใช้คุกกี้

ประกาศใช้เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 (ฉบับล่าสุด)

1. ความหมายของคุกกี้

คุกกี้ คือ ไฟล์ข้อความขนาดเล็กที่ถูกดาวน์โหลดไปยังอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์การใช้งานของท่าน โดยคุกกี้ทำหน้าที่บันทึกข้อมูลและการตั้งค่าต่าง ๆ เช่น บันทึกข้อมูลการตั้งค่าภาษาในอุปกรณ์บนอุปกรณ์ บันทึกสถานะการเข้าใช้งานในปัจจุบันของท่าน เพื่อช่วยให้ท่านสามารถเข้าใช้งานเว็บไซต์ได้อย่างต่อเนื่อง รวมถึงมีการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการเข้าใช้งานที่ท่านชื่นชอบในรูปแบบไฟล์ โดยคุกกี้ไม่ได้ทำให้เกิดอันตรายต่ออุปกรณ์ของท่าน และเนื้อหาในคุกกี้จะถูกเรียกออกมาดูหรืออ่านได้โดยบริษัทในฐานะผู้สร้างคุกกี้ดังกล่าวเท่านั้น

2. ประโยชน์ของคุกกี้

คุกกี้ คือ คุกกี้จะบอกให้บริษัททราบว่าท่านเข้าใช้งานส่วนใดของเว็บไซต์ เพื่อที่บริษัทจะสามารถมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีขึ้นและตรงกับความต้องการของท่านมากยิ่งขึ้นได้ นอกจากนี้การบันทึกการตั้งค่าแรกด้วยคุกกี้จะช่วยให้ท่านเข้าถึงเว็บไซต์ด้วยค่าที่ตั้งไว้ทุกครั้งที่ใช้งาน ยกเว้นในกรณีที่คุกกี้ถูกลบออกซึ่งจะทำให้การตั้งค่าทุกอย่างจะกลับไปที่ค่าเริ่มต้น

3. การใช้งานคุกกี้

บริษัท โคนิเคิล จำกัด (“บริษัท” หรือ “เรา”) ได้ใช้คุกกี้หรือเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายคลึงกันบนเว็บไซต์ https://www.conicle.com (“เว็บไซต์”) หากท่านเข้าใช้งานเว็บไซต์ดังกล่าวของบริษัท ท่านจะได้รับคุกกี้ของเราและคุกกี้จะถูกติดตั้งบนอุปกรณ์ของท่าน โดยคุกกี้ที่เราใช้แบ่งได้เป็น 3 ประเภทดังนี้

3.1 คุกกี้ที่จำเป็นอย่างยิ่ง (Strictly Necessary Cookies)

คุกกี้ประเภทนี้มีความจำเป็นอย่างมากต่อเว็บไซต์ของบริษัทเนื่องจากคุกกี้เหล่านี้ช่วยให้เว็บเซิร์ฟเวอร์ตอบสนองต่อการดำเนินการของท่าน สนับสนุนโครงสร้างของหน้าเว็บไซต์ที่แสดงให้ท่านเห็นรวมทั้งทำให้การท่องเว็บไซต์มีความต่อเนื่อง ซึ่งคุกกี้เหล่านี้จะคงอยู่ถึงเมื่อท่านสิ้นสุดการเข้าชมเท่านั้น และจะถูกลบทิ้งโดยอัตโนมัติ

3.2 คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์/ประสิทธิภาพ (Analytical/Performance Cookies)

คุกกี้ประเภทนี้ช่วยให้บริษัทสามารถตรวจสอบติดตามประสิทธิภาพของเว็บไซต์จากจำนวนการเข้าชมและจำนวนผู้ใช้งานเว็บไซต์ มีการดำเนินการวิเคราะห์เว็บเพื่อวิเคราะห์รูปแบบพฤติกรรมผู้ใช้งาน และเราจะใช้ข้อมูลนั้นในการเพิ่มประสบการณ์แก่ผู้ใช้งานหรือระบุพื้นที่ของเว็บไซต์ที่อาจจำเป็นต้องได้รับการปรับปรุง

3.3 คุกกี้เพื่อการโฆษณาพฤติกรรม/เพื่อการกำหนดเป้าหมาย (Behavioral Advertising/Targeting Cookies)

คุกกี้ประเภทนี้จะได้รับการติดตั้งไว้ในอุปกรณ์ของท่านเพื่อทำการบันทึกการเข้าชมเว็บไซต์และลิงค์ที่ท่านเข้าชมและติดตาม ซึ่งข้อมูลที่ได้จะถูกนำไปใช้ในการปรับเว็บไซต์ของบริษัทรวมทั้งแคมเปญโฆษณาของเราเพื่อให้ตรงกับความสนใจของท่าน

ทั้งนี้ บริษัทจะใช้คุกกี้เหล่านี้ให้สอดคล้องกับประกาศความเป็นส่วนบุคคลของบริษัท โดยรายละเอียดจะปรากฏเป็นกล่องข้อความในหน้าแรก ของเว็บไซต์

4. วิธีปิดการทำงานของคุกกี้

คุกกี้ คือ คุกกี้จะบอกให้บริษัททราบว่าท่านเข้าใช้งานส่วนใดของเว็บไซต์ เพื่อที่บริษัทจะสามารถมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีขึ้นและตรงกับความต้องการของท่านมากยิ่งขึ้นได้ นอกจากนี้การบันทึกการตั้งค่าแรกด้วยคุกกี้จะช่วยให้ท่านเข้าถึงเว็บไซต์ด้วยค่าที่ตั้งไว้ทุกครั้งที่ใช้งาน ยกเว้นในกรณีที่คุกกี้ถูกลบออกซึ่งจะทำให้การตั้งค่าทุกอย่างจะกลับไปที่ค่าเริ่มต้น

5. การเปลี่ยนแปลงนโยบาย

บริษัทอาจทำการเปลี่ยนแปลงนโยบายการใช้คุกกี้ฉบับนี้เป็นครั้งคราวเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวกับการใช้คุกกี้ของบริษัท และสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบถึงการแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่สำคัญตามช่องทางที่เหมาะสม อย่างไรก็ตามท่านตกลงและเข้าใจดีว่าเป็นหน้าที่ของท่านในการติดตามการเปลี่ยนแปลงของนโยบายนี้เป็นครั้งคราว

6. การติดต่อ

ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือมีคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการใช้คุกกี้ของบริษัท ท่านสามารถติดต่อได้ที่ contact@conicle.zendesk.com