Conicle เชื่อว่า “บุคลากร”
คือขุมพลังที่สามารถขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตไปข้างหน้าได้อย่างไร้ขีดจำกัด

Conicle จึงมุ่งมั่นพัฒนาโซลูชัน ที่ตอบโจทย์การพัฒนาศักยภาพให้กับองค์กรชั้นนำมากมาย ในทุกประเภทและทุกขนาดของธุรกิจด้วย “Learning Experience”

0

All users on the platform with 500,000+ active users

0

Enrollment of 150,000 classes and courses

0

Delivered Learning hours for 250+ organizations

250+ Leading organizations trust Conicle

Guarantee Rewards

All-in-one Learning Solutions

ผู้นำโซลูชันการเรียนรู้แบบครบวงจร ที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการขององค์กรทุกประเภทธุรกิจ

ด้วย Technology ที่ครบวงจร ครอบคลุมกระบวนการเรียนรู้แบบมีเป้าหมาย
ที่สามารถวัดผลได้ เสริมด้วยประสบการณ์การเรียนรู้ที่ดี สู่การเป็น...

Modernize Learning for Leading Organizations

Conicle สามารถตอบโจทย์การใช้งานทั้ง
  • ผู้เรียน (Learner)
  • ผู้ดูแลระบบ (Admin, HR)
  • หัวหน้างาน (People Manager)
  • ผู้บริหาร (Executive)
  • ผู้สอน (Instructor)

Professional Lifelong Learning

1,000+ contents from 250+ Industry Experts with various subjects

Designed by Competency Model and modern learning methodology

With production craftsmanship for The Best Learning Experience

Conicle Space enables organization End-to-End Learning Process

เราช่วยองค์กรออกแบบเส้นทางการเรียนรู้แบบ "Personalized" ด้วย 70:20:10 Model

วางแผนการเรียนรู้จาก Gap และการวิเคราะห์รายบุคคล

Conicle is for everyone

ตอบโจทย์ทุกความต้องการขององค์กรทุกประเภทธุรกิจ

Enterprise

โซลูชันที่ตอบโจทย์องค์กรขนาดใหญ่ รองรับการจัดการข้อมูลที่ซับซ้อนของ บุคลากร รวมทั้งรองรับบุคลากรได้มากถึง 200,000+ ผู้ใช้งานต่อครั้ง

สอบถามแพ็กเกจ

Small Business

ระบบการเรียนรู้พื้นฐานที่ใช้งานง่าย เริ่มต้นการติดตั้งได้รวดเร็ว เสริมด้วย เนื้อหาที่ตรงเป้าหมาย คุ้มค่า ยืดหยุ่น กับงบประมาณ ตามความต้องการของคุณ

สอบถามแพ็กเกจ

Government

รองรับโครงการตามระเบียบการ จัดซื้อ จัดจ้างของภาครัฐ มาตรฐานการรักษา ความปลอดภัย ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ และนโยบายความปลอดภัยของข้อมูล สามารถรองรับโครงการทั้งแบบ Cloud, Private Cloud และ On Premise

สอบถามแพ็กเกจ

Education

ระบบที่อำนวยความสะดวกให้กับผู้สอน สามารถสร้าง "Blended Journey" เพียงไม่กี่คลิก รองรับผู้ใช้ทั่วไป ผู้ใช้องค์กร ได้อย่างครบครัน

สอบถามแพ็กเกจ

Industry Solutions

ตอบโจทย์ทุกอุตสาหกรรม

Energy

Retail Business

Consumer Product

Healthcare

Bank & Financial

Insurance

Energy

Performance-Driven with Engaging Learning Solutions

Conicle ช่วยตอบโจทย์การบริหารจัดการการเรียนรู้ และสร้าง Engagement ให้กับลูกค้ากลุ่มธุรกิจพลังงานขนาดใหญ่ ที่มีความต้องการที่ซับซ้อน และร่วมพัฒนา Solution ที่ Drive KPIs ขององค์กร Integrate กับ People Experiences Service ต่างๆ เป็นส่วนหนึ่งในการทำ People Transformation อย่างยั่งยืน

130,000+

Active Users

3,000+

Online Courses

3 Million+

Learning Transactions

Success Story

ขอบคุณที่ให้เราเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จ

สำหรับธุรกิจประกันที่ต้องมีการบริหารคนรวมทั้ง ตัวแทน นายหน้าประกันภัย “Muang Thai Life Assurance” เรามีตัวแทนอยู่ทั่วประเทศ ยิ่งเราเป็นธุรกิจ เฉพาะที่มีเรื่องของกฏหมายเข้ามาเกี่ยว ตัวแทน ต้องผ่านการอบรม และในยุคโควิดที่การอบรมแบบ Class ไม่สามารถทำได้ ต้องเปลี่ยนมาเรียนทาง Virtual แทน ซึ่งเราพัฒนาระบบไปถึงการทำ Face Recognition ยืนยันตัวตนผ่านระบบ RakLearn ที่ Conicle ช่วยพัฒนา พูดได้ว่าการมีระบบก็เป็นตัวช่วยทำให้ธุรกิจ ไม่หยุดชะงักแม้ช่วงโควิด

คุณออฟ-โสฬส มั่นคง

First Senior Vice President, Academy Strategy and Administration Division, Muang Thai Life Assurance

อุปสรรคของการทำ People Development ในองค์กร คือพนักงานทุกคนไม่ได้พร้อมที่จะเรียนรู้ตลอดเวลา แต่เราทุกคนชอบเล่นเกม ชอบการแข่งขัน “BGrimm” เลยนำ Gamification จาก Conicle มาใช้ เพื่อช่วย กระตุ้นให้พนักงานมี Engagement กับระบบ ซึ่งในปี 2022 สถิติการเรียนรู้ในองค์กรสูงกว่า 99.9%

คุณแอมส์-อัตถวิชญ์ ประสพ

Head of People Strategy and Transformation, B.Grimm Power

Future of Learning รูปแบบการเรียนรู้ในองค์กร ในอนาคต จะมีทิศทางการเรียนที่เปลี่ยนไป คือการเรียนแบบ Blended Learning โดยใช้ User Experience มาเป็นต้นแบบของการออกแบบการเรียนรู้ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

คุณเอ็กซ์-ประสิทธิ์ รอดจำรูญ

Head of Organization and Human Resource Development, Kiatnakin Phatra Bank

Community

ข่าวสารและกิจกรรมอัพเดทกับชุมชน Conicle

5 วิธีการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของ HR ในปี 2024

05 Feb, 2024

Conicle กับงานแถลงข่าว “InsureX Forum2024” ณ SIAM PARAGON SCBX NEXT TECH

16 May, 2024

"Conicle RE:D day : Upskill your people and empower your organization in the AI era" พัฒนาทักษะทีมงาน พร้อมยกระดับความสามารถขององค์กรให้ทันยุค AI

12 Apr, 2024

Any question?

We ready to support you

Our sale consultants will be happy to discuss with you to ensure that you receive the best solution for your organization.